Dlaczego Sparx zniknął z magicznego kwadratu u Ghartnera?

Jacek 3 lutego 2022 2 Comments

Dlaczego w magicznym kwadracie Gartnera nie ma narzędzi Sparx Systems?

W ostatnim czasie z magicznego kwadratu Gartnera dla narzędzi do modelowania architektury korporacyjnej zniknął Sparx System!? Co się stało? Czy Enterprise Architect przestał wspierać modelowanie architektury korporacyjnej? Czy ustępuje miejsca innym narzędziom do modelowania architektury?

W swojej codziennej pracy używałem wielu narzędzi. Były to narzędzia do modelowania procesów biznesowych takie jak ADONIS, iGrafix, Metastorm Provision, kilka darmowych narzędzi jak np. ArgoUML, kilka wysoko specjalizowanych jak BIZAGGI. Elementy opisu architektury korporacyjnej a w szczególności domeny systemów utrzymywane w Metastorm Provision, Lean IX, AdoIT ale też w rozwiązaniach bardzo uproszczonych z dokładnością do 'obrazków’ i arkuszy excelowych za nimi stojących, rysowania w MS Visio skomplikowanych modeli dla wdrożenia na poziomie projektowym i implementacyjnym – tez się z tym zmierzyłem.

I po tych wszystkich latach doświadczeń nasuwa mi się jeden wniosek: każde z tych narzędzi mniej lub bardziej spełnia swoją rolę. Przy zachowaniu pewnej dyscypliny i zgodzie danej organizacji na ponoszenie kosztów związanych z utrzymywaniem tych repozytoriów czy tez obszarów informacji – dało się jakieś informacje uzyskać. Niestety słowo 'jakieś’ jest tu kluczowe.

Otóż w każdym z wymienionych wyżej przypadków dochodzi się do sytuacji, w której narzut na utrzymanie aktualności informacji przekracza potencjalne korzyści wynikające z posiadania takiego rozwiązania, patrząc z perspektywy poszczególnych domen i obszarów modelowania.

Z mojej perspektywy wciąż rosnąca popularność takich narzędzi jak Lean IX oprócz agresywnego marketingu wynika również z faktu, iż dostajemy do ręki gotowy zestaw narzędzi, technik i sposobów wizualizacji informacji.

A co jeśli jednak zaproponowana forma nie do końca odpowiada naszym potrzebom? Czy musimy być skazani na formę i zakres zdefiniowany przez dostawcę? Możliwości konfiguracji często bywają ograniczone. Co więcej – często są mało 'graficzne’ a bardziej tekstowo – tabelkowe. Do mnie ta forma wizualizacji nie przemawia.

I tu znowu zadnia są podzielone… Ja osobiście, nie lubię kiedy narzędzie mnie ogranicza! Nie lubię podążać utartymi ścieżkami, polegać tylko na tym, co jest dostępne bez możliwości zaprezentowania swojej wizji, pomysłu na ten czy inny obszar informacji.

Myślę, że w tym właśnie leży problem z Gartnerem, że bazuje na opiniach ludzi 'wygodnych’, którzy chcą korzystać z gotowych rozwiązań a nie budować coś od początku, samemu.

Które z pojeść wygra – trudno ocenić. Ja osobiście uważam, że Sparx pomimo swojego 'trudnego’ i mocno 'zmiennego’ z wersji na wersję układu interfejsu daje bardzo duże możliwości w obszarze modelowania architektury korporacyjnej. Czemu z tego nie skorzystać?